Open Street Map

OpenStreetMap är ett ideellt projekt för framtagning av geografisk information. Datan kan sedan användas för att skapa vägkartor, kartor för geocaching, kartor över sevärdheter i en viss ort eller andra ändamål, både ideellt och kommersiellt.

Wikidata

Wikidata är en fri kunskapsdatabas som beskriver världen. Informationen kan modifieras, presenteras, sökas och återanvändas fullständigt flerspråkigt. Det betyder att data som förs in eller uppdateras på ett språk omedelbart blir tillgängligt på övriga språk.

Wikidata är t.ex. lämplig för sifferuppgifter och annan kvantitativ data som inte är löpande text, som geografiska positioner, folkmängd, sportresultat och födelseår.

Både människa och maskin kan läsa och bearbeta Wikidata. Vem som helst kan föra in information, också du. Information som förs in i Wikidata bör ha en tillförlitlig källa.

Informationen och strukturerna i Wikidata används av Wikipedia, men också av många andra, från globala aktörer med mycket makt som Google och Apple till Yle och Svenska Litteratursällskapet.

Om du vill få djupare förståelse för hur Wikidata fungerar rekommenderar vi Kaj Arnös artikel Kaj Arnö: Vem ligger bakom den världsbild som du googlar fram? Därför bör du bry dig om Wikidata (Svenska Yle 03.11.2019)

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons är en databas för fria bilder, videofilmer samt musik och ljudfiler. Den startade sin verksamhet 2004, och i början av juni 2019 tillhandahöll Wikimedia Commons drygt 54 miljoner filer.

Vem som helst kan ladda upp en fil till Wikimedia Commons, förutsatt att personen själv äger rättigheterna till filen eller har fått lov av den person eller övrig instans som äger rättigheterna.

Voronoi-diagram

Ett Voronoi-diagram är ett diagram som Projekt Fredrika använder för att illustrera data på ett mer visuellt sätt.