Hur du kan bidra

Vi behöver hjälp

Fredrika har en del konkreta planer för nuvarande fokusområdet Helsingfors, men vi söker även hjälp av sakkunniga.

Vi behöver hjälp av ambassadörer

Vi efterlyser ambassadörer som känner Svenskfinland och den svenska minoritetsvardagen i Helsingfors, men som också behärskar något annat språk flytande.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vi behöver hjälp med goda källor

För Wikipedia är källor a och o. Man fabulerar inte fritt på Wikipedia, utan måste ange källor för uppgifter, också om det enbart skulle gälla språkvarianter av namn. Lite vem som helst kan hjälpa oss genom att påtala gedigna verk med god överblick över Helsingfors, dess historia, stadsdelar, byggnader. Endel mer ålderstigna böcker kan vara svårtillgängliga, och då uppskattar vi om vi får låna dem.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vi behöver hjälp av akademiker

Vi söker sakkunniga som kan hjälpa oss i kvistiga frågor om Helsingfors’ historia, stadsdelar och byggnader. Vi behöver en akademisk syn på när man lämpligen använder svenska namn i historiska artiklar på utrikiska språk. Klart, för dagens Helsingfors använder man på icke-nordiska språk oftast beteckningen Helsinki. Men det är mindre klart om artiklarna gäller 1800-talet, då Helsingfors hade svensk majoritet och ryssar, tyskar och fransoser alla talade om Helsingfors. På ryska skrev man Гельсингфорс fram till 1926. I St. Petersburg finns ännu 2020 gatan Гельсингфорсская улица, i Berlin-Friedrichshain Helsingforser Straße. Här finns PR-värde för det svenska Helsingfors.

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vi behöver hjälp av landshövdingar

År av insikter, arbete och uppbyggande av nätverk. Just nu är våra resurser bundna vid H:fors, men det svenska Finland är större än så. Och vi vill redan nu skapa förutsättningar för att fokusera på Åbo, på Åland, på Vasa, eller på vilken enskild ort som helst. Nagu blev förebilden i det lilla, Helsingfors i det stora.

Eftersom Fredrikas personliga sakkunskap och kontaktnät inte överallt är lika täckande som i Nagu och Helsingfors, vill vi skapa ett nät av ”inrikes ambassadörer”, som vi Runeberg till ära valt att kalla landshövdingar. Med er landshövdingars hjälp vill vi kunna göra djupdykningar på andra orter, stora som små. Vi kan börja bums, för arbetet tar mycket kalendertid – då det gäller att bygga upp kontakter till lokala mecenater, sakkunniga, fotografer och eldsjälar. 

Hör av er till info@projektfredrika.fi!

Vill du redigera själv på Wikipedia?

Det finns många olika uppgifter att välja mellan och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att bidra till Wikipedia.

Om du vill engagera dej själv konkret med Wikipedia, så kan du överväga till exempel att: 

  • Förbättra artiklar, tex uppdatera, korrekturläsa, språkgranska
  • Lägga in bilder från Wikimedia Commons i artiklar (eller från Finna mm)
  • Ladda upp dina egna bilder i Wikimedia Commons
  • Skapa en ny artikel om ett ämne som saknas
  • Översätta och anpassa en Wikipedia-artikel till ett nytt språk
  • Tipsa oss om ämnen som ”någon borde skriva om”

Kontakta oss om du är intresserad eller om du vill att vi berättar mer: info@projektfredrika.fi!

Se vår videoserie om hur man kommer igång:

”Den som är med nu kan påverka framtida generationers världsbild”

Vi har även projektsidor på flera Wikipedia språk, där man också kan kontakta oss: 

Vi behöver hjälp med finansiering

För att även få det mindre roliga gjort har Projekt Fredrika betald personal – vi tackar våra bidragsgivare som finansierat oss.