Finlands skärgård på Wikipedia

Finland är känt som de tusen sjöars och öars land. Hur kan Wikipedias information om skärgården vidareutvecklas på finska, svenska och andra språk? Vi skrev en blogg med några tankar om ämnet, denna gång på finska på Wikimedia Suomis hemsida: Suomen saaristo Wikipediassa.