Vinterkriget

Källor på Wikipedia

Hur ser källorna ut för Vinterkriget på Wikipedia? Hur kan en kvantitativ analys om källorna hjälpa förbättringar på Wikipedia?

Källor är grunden för Wikipedias pålitlighet – de möjliggör att vem som helst kan bidra till Wikipedia eftersom bidragen ska kunna verifieras av andra från pålitliga källor. Källorna i en Wikipedia artikel fungerar även som en inkörsport till ett bredare urval av kunskap inom ett område.

Användningen av källor på Wikipedia har studerats kvantitativt och detaljerat av Wikimedia Foundation. I denna bloggartikel delger de resultaten. Deras slutresultat: ”It appears that Wikipedia is increasingly taking on the role of the “review article” and is set to become the de facto starting place for the researchers exploring subjects they are unfamiliar with. This means Wikipedia has become a vital gateway that drives users to published research articles and, as such, it has become one of the top referrers of DOIs in the world.” En digital object identifier (eller DOI) är ett tidsbeständigt identifieringsnummer som ges till elektroniska dokument, lite likt ett ISBN-nummer för tryckta böcker. De flesta vetenskapliga artiklar sedan år 2000 har DOI-nummer. Endel tidskrifter tilldelar DOI:ar retroaktivt, för alla artiklar sedan tidskriftens grundande.

Rörande källor gäller också det spegelvända. Inte bara är källor grunden för Wikipedias pålitlighet. För en forskares trovärdighet är användningen av forskarens källor grunden för forskarens sakkunskap och rykte. Tidigare gällde främst antal citat inom andra vetenskapliga tidskrifter; en forskares inflytande på den allmänna opinionen mäts numera effektivt av hur ofta forskarens verk (DOI, ISBN, ISSN) nämns på Wikipedia. Wikipedia driver både forskarnas och den bildade allmänhetens uppmärksamhet till de citerade verken.

Projekt Fredrika har valt Vinterkriget och dess användning av källor som ett stickprov för att bli klokare på hur läget ser ut framför vår egen dörr:

Vinterkriget-artikelns källor är en bra utgångspunkt för att fördjupa sig vidare i ämnet. Kolla även Talvisota.

Projekt Fredrika jobbar för det svenska Finland på Wikipedia över språkgränserna. Artiklar på olika språk är inte direkta översättningar av varandra, utan unika ”verk”. De kan variera mycket i längd, kvalitet, och ja, källor. Det händer att en artikel på t.ex. finska Wikipedia är väl skriven med flera källor, medan artikeln som läses mångfalt mera på engelska, svenska, tyska, eller annan språk är kortfattad, och saknar väsentliga källor för att fördjupa sig i ämnet. Det väcker frågan, hur kunde källor användas över språkgränserna mellan artiklar.

Omvänt kan man tittade på en enskild författares publikationer inom Wikipedia:

Wikipedia artiklar med ISBN-referens till en av historiker Henrik Meinanders böcker.

Vi gjorde ett försök till jämförelse av antalet artiklar på olika språk som refererar till någon av historiker Henrik Meinanders publikationer. Jämförelsen använder sig av statistik framtagen år 2018 av Wikimedia Foundation (se här) och de ISBN-koder som nämns i Meinanders finska Wikipedia artikel.

Resultatet var att 14 artiklar på finska hade en referens till ett Meinander-verk, 3 på svenska och 2 på engelska, samt inte en enda på tyska eller franska. Listan som vi skapat vore nu en behändig startpunkt att granska och sprida källor och innehåll till artiklars andra språkvarianter.

För att göra jämförelsen pålitlig i en större skala, borde sökningen göras med en fullständig lista på alla Meinanders akademiska publikationer och böcker på olika språk. I skrivande stund fås inte lätt använda, råa listor på DOI och ISDN koder från t.ex. researchportal.helsinki.fi, juuli.fi, helka.helsinki.fi eller worldcat.org.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (ProjektsidanProject pageProjektisivutProjektseitePage du projetстраница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram