Rapport över Helsingfors ansikte utåt 2021

Helsingfors är det svenska Finlands ansikte utåt. Med den enkla tanken närmade vi oss Tre Smeder, som tyckte den var värd att genomföra. Det gällde alltså att på öppna data avspegla det svenska Helsingfors för en internationell publik.

Det har vi nu gjort, och även om publiken definierades som internationell, har vi insett att vi ibland först behövt sopa rent framför egen dörr. Med andra ord: Städa upp i det svenska Wikipedia. Och även det svenska Wikipedia har ju en delvis utrikisk publik, i form av alla rikssvenskar.

Det mest synliga experimentet på denna uppstädning var de svenska skolorna i Helsingfors genom tiderna. Vårstädningen behövde göras inte bara på svenska Wikipedia, utan också på Wikimedia Commons och Wikidata, som båda till sin natur är internationella. Commons har bilder och ljud, med vissa metadata enbart på engelska. Wikidata har uttryckligen just metadata, på många språk.

Svenska skolor i Helsingfors

Vi skapade eller förbättrade över 30 Wikipedia artiklar om svenska skolor i Helsingfors – bland annat Broban, Zillen, Lönkan, Lärkan och Norsen på svenska, och Broban, Norsen och Lönkan på engelska. På finska förbättrade vi flera artiklar med både bilder och alumnilistor. Vi editerade artikeln Helsingfors att beskriva kort de svenska skolorna i Helsingfors.

Speciellt nämnvärd är all den hjälp och värdefulla tips vi fick av över 30 HBL-läsare som reagerade på HBL-artikeln Vad vet du om Revan, Bullan och Zillen? – Nu får Helsingfors försvunna skolor mer synlighet (28.3.21). HBL följde senare upp med artikeln: HBL-läsarna bidrog stort till Projekt Fredrikas satsning på läroverk (30.5.2021).

Lika viktigt som att artiklarna finns till är att man hittar dem, tack vare metadata. Vi skapade en lista på före detta skolor i artikeln Lista över svenskspråkiga skolor i Storhelsingfors. Vi skapade också så kallade navrutor för svenska läroverk, gymnasium och folkskolor i Helsingfors som skapar en röd tråd mellan artiklarna. Vi har sett till att varje skola och även skolbyggnader är noggrant ifyllda på Wikidata – testa själv genom att göra en sökning i Wikidata. Wikidatas innehåll kan utnyttjas över språkgränser och i andra plattformer än Wikipedia, t.ex. i bildbanken Wikimedia Commons, där vi skapade egna kategorier åt varje inom Swedish schools in Helsinki.

Navrutor över svenska skolor i Helsingfors finns i slutet av varje skolartikel och i slutet av artikeln listan över skolor

Innehållet i Wikidata används av många tjänster – att data är rätt inmatat i Wikidata är väsentligt för dess synlighet hos Google, Apple, Facebook och Amazon.

Innehållet i Wikidata kan utnyttjas till många ändamål: vi använde det färska innehållet i Wikidata till att skapa en rundvandringsrutt till de svenska skolorna i centrala Helsingfors (se bild nedan och vår blogg).

Rundvandringsrutt skapad med Wikidata

Vi beskriver skolprojektet närmare i våra bloggar:
1. Startskott för svenska skolor i Helsingfors
2. Nya artiklar och spännande gamla bilder
3. Tack till HBL och alla som hjälpte oss med skolprojektet
4. Ordning och reda i Wikimedia Commons (för svenska skolor i Helsingfors)
5. Rundvandring till de forna svenska skolorna i Helsingfors

Statyer och minnesmärken i Helsingfors

För Helsingfors’ statyer och minnesmärken skapade vi på svenska Tre smeder, Runebergsstatyn, Alexander II och på engelska Statue of Runeberg. Vår fotograf Sofia Ek tog 70 foton av statyer och laddade upp dem på WikiCommons, som vi sedan har länkat till i Wikipedia artiklar och i Wikidata. Vi har även laddat upp flera bilder av svenska minnestavlor till Plaques in Helsinki på Commons – en av bilderna pryder nu den synliga Tove Jansson-artikeln på engelska.

För statyernas metadata satt vi i skick grunddatan för 108 kulturarv i Helsingfors i Wikidata (se sökning), och fyllde i speciellt noggrant ytterligare 20 statyer med hög ”fisvness” (ett objektivt mått på relevansen för det svenska Finland). Vi har dessutom jobbat på att förbättra 212 relaterade objekt i samarbete med Susanna Ånäs som jobbar för Wikipedia Suomi. Vi skapade navrutan Skulpturer i Helsingfors som förtydligar de viktigaste statyerna som ännu är utan artikel på svenska (röda länkarna).

Navruta för skulpturer i Helsingfors – röda länkar saknar artikel på svenska

Vi länkade tio statyer i OpenStreetMap till Wikidata för att testa hur det påverkar deras synlighet och språk på OSM.

Vi berättar mera i bloggen Helsingfors statyer och minnesmärken samt Helsingfors statyer i vacker vinterskrud – vad vi gjorde.

Byggnader

För Helsingfors’ byggnader skapade vi artikel på svenska för Ehrensvärdmuseet och Hertonäs gård – som vi även redigerade på franska (där den dittillsvarande texten gav ett helt finskspråkigt intryck av gården).

För byggnaders metadata städade vi kategorin Byggnader i Helsingfors där vi skapade kategorier för ambassader, bibliotek, museum och hotell samt lade till Ode och Mannerheim-museet. Det fanns en bra navruta från tidigare för Museer i Storhelsingfors.

Vi skrev en överblick i bloggen Helsingfors byggnader.

Öar

För öars metadata synkroniserade vi kategorin Öar i Helsingfors och Wikidata. I Wikidata förbättrade och korrigerade vi etiketter och beskrivningar på svenska, engelska och finska (se Wikidata sökning på öar på karta).

Det finns nästan 200 öar i Helsingfors och de har alla en artikel på svenska Wikipedia. Den del öar har artikel på finska. Länkarna mellan svenska och finska var bristfällig, så vi satt länkarna i skick så att båda språkversionerna hittas lättare i Wikipedia.

Öar i Helsingfors på Wikidata

Gator på Wikidata

För Helsingfors’ sevärdheter och gator har vi förbättrat metadatan i Wikidata genom att se till gators namn finns listade på finska och svenska på 16 språk. Som exempel se Alexandersgatan.

Vi har gjort detta för Mannerheimvägen, Centralgatan, Alexandersgatan, Norra Esplanaden, Södra Esplanaden, Stora Robertsgatan, Auroragatan, Skillnaden, Bulevarden, Lönnrotsgatan, Arkadiagatan, Runebergsgatan, Norra Hesperiagatan, Södra Hesperiagatan, Sandelsgatan och Topeliusgatan.

Vi hittade Wikidata-verktyget nameGuzzler som kan användas för att kopiera namn ännu bredare.

Sevärdheter

För sevärdheter i Helsingfors, har vi förbättrat metadatan i Wikidata så att de har namn på 16 språk som beaktar Finlands tvåspråkighet. Som exempel se Svenska Teatern som nu heter Svenska Teatern på flera språk än förr.

Vi har gjort detta för Svenska normallyceum, Svenska Teatern, Havis Amanda, Presidentens slott, Sveaborg, Marskalk Mannerheims ryttarstaty, Riksdagshuset i Helsingfors, Svenska Klubben, Gamla Saluhallen, Johan Ludvig Runebergs staty, Sandudds begravningsplats, Högvakten, Amos Rex och Bolt Arena.

Inofficiella namn i Helsingfors

Med Svenska litteratursällskapets källa stadsnamn.sls.fi skapade vi en Wikipedia artikel Lista över inofficiella namn i Helsingfors. Länkarna i listan till de ställen och begrepp som vi hittat Wikipedia artiklar för gör listan på smeknamn till en bra överblick på folkkära, viktiga svenska ställen i Helsingfors.

Projekt Fredrika förbättrar täckningen av det svenska i Finland på Wikipedia, främst på svenska men också på andra språk. Läs om oss på Wikipedia (ProjektsidanProject pageProjektisivutProjektseitePage du projetстраница проекта) eller följ oss på TwitterFacebook, eller Instagram